MIŁOSIERDZIE • JEDNOŚĆ • BRATERSTWO • PATRIOTYZM
© Rycerze Kolumba | Rada nr 17866 im. św. Michała Archanioła w Krakowie

 

Wielki Rycerz br. Piotr Kuzera
KofC P

Zastępca Wielkiego Rycerza br. Tadeusz Pałka
KofC

Kanclerz br. Jacek Urban
KofC

Sekretarz d/s Finansów vacat

Kronikarz br. Bohdan Bylica
KofC

Skarbnik br. Konstanty Zieleniak
KofC

Radca br. Jacek Frach
KofC

Kustosz br. Zbigniew Burda
KofC

Strażnik Wnętrz br. Witold Smęder
KofC

Strażnik Bram br. Jacek Kukla
KofC

Lektor vacat

Powiernicy

vacat (III)

vacat (II)

vacat (I)


Kapelan ks. Piotr Waligóra
KofC