MIŁOSIERDZIE • JEDNOŚĆ • BRATERSTWO • PATRIOTYZM
© Rycerze Kolumba | Rada nr 17866 im. św. Michała Archanioła w Krakowie

Najwyższy Rycerz Rycerzy Kolumba - Patrick Kelly jest zarówno dyrektorem wykonawczym, jak i prezesem rady nadzorczej największej na świecie organizacji świadczeń bratnich, do której należy ponad 2 miliony członków.

Patrick E. Kelly jest czternastym Najwyższym Rycerzem Zakonu Rycerzy Kolumba. Od 1 marca 2021 roku pełni rolę Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu posiadającej ponad 2 miliony członków największej katolickiej organizacji bratniej na świecie.

Jego wybór na funkcję Najwyższego Rycerza poprzedziła wybitna kariera w szeregach Rycerzy Kolumba oraz w służbie wojskowej i publicznej. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w służbie Kościołowi i ojczyźnie, co pozwoli mu lepiej działać na rzecz wypełnienia rycerskiej misji – Miłosierdzia, Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu.

Patrick Kelly pełnił rolę Zastępcy Najwyższego Rycerza od 2017 roku. Wcześniej przez 11 lat piastował stanowisko Wiceprezesa ds. Polityki Publicznej, kierując współpracą Rycerzy z Białym Domem, Kongresem i agencjami federalnymi. Pełnił również funkcję Delegata Stanowego Dystryktu Kolumbii. Jako wieloletni dyrektor i bratni przywódca Rycerzy Kolumba konsekwentnie działał na rzecz polepszenia wyników w zakresie działalności charytatywnej, obrony potrzebujących, ubezpieczeń, inwestycji i rozwoju członkostwa.

Patrick Kelly był pierwszym dyrektorem wykonawczym Narodowego Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie, D.C., i nadzorował odnowę tego obiektu po zakupieniu go przez Rycerzy w 2011 roku. W czasie jego kadencji sanktuarium stało się popularnym miejscem pielgrzymek, a także źródłem wiedzy i inspiracji dla katolików ze Stanów Zjednoczonych i całego świata.

Przed objęciem funkcji kierowniczych w strukturach Rycerzy Kolumba, Patrick Kelly przez wiele lat piastował funkcje w służbie publicznej. Szczególną odpowiedzialnością była funkcja Starszego Doradcy Ambasadora Specjalnego ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej w Departamencie Stanu w latach 2005-2006. Do jego obowiązków należało działanie jako główny przedstawiciel Departamentu w kontaktach ze Stolicą Apostolską oraz pomoc w formułowaniu polityki zagranicznej USA w zakresie wolności religijnej na całym świecie. Przewodził delegacjom USA na Światowym Szczycie Dialogu Islamsko-Chrześcijańskiego (2005), konferencji ONZ na temat współpracy międzywyznaniowej (2005) i dorocznym konferencjom Sant’Egidio. Piastował również stanowiska doradcze w Komisji ds. Wywiadu przy Izbie Reprezentantów oraz w Departamencie Sprawiedliwości, gdzie pełnił rolę specjalisty ds. bezpieczeństwa narodowego i zwalczania terroryzmu.

Patrick Kelly służył w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych – na lądzie i morzu, jako żołnierz w służbie czynnej oraz jako rezerwista – przez 24 lata. W Wojskowym Biurze Śledczym pełnił rolę specjalisty ds. prawa międzynarodowego i operacyjnego oraz pełnił funkcję dowódcy wydziału ds. prawa międzynarodowego w United States Naval War College. Służył w sztabie Zastępcy Szefa ds. Operacji Morskich oraz na pokładzie USS Guam jako Sędzia Sztabowy w Drugim Szwadronie Wodno-Lądowym. Wśród jego osobistych odznaczeń znajdują się trzy Medale za Osiągnięcia, pięć Medali Pochwalnych, a także Medal za Chwalebną Służbę. Ustąpił z funkcji pełnionej w Rezerwie Korpusu Wojskowego Biura Śledczego w 2016 roku.

Patrick Kelly był przez ponad dekadę konsultantem trzech Komisji działających przy Konferencji Episkopatu USA (USCCB): Komisji ds. Działań Pro-Life, Komisji ds. Wolności Religijnej oraz Podkomisji ds. Promocji i Obrony Małżeństwa.

Od 2012 roku jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów Marszu dla Życia. Pod jego kierownictwem Marsz dla Życia stał się jedną z najbardziej skutecznych organizacji pro-life na świecie. Od 2013 roku jest również członkiem Zarządu Narodowego Katolickiego Centrum Bioetyki (NCBC). Pomagał Centrum w realizacji jego misji polegającej na promowaniu szacunku do godności każdej istoty ludzkiej dzięki rozumieniu, jakie zastosowanie w dziedzinie ochronie zdrowia i naukach o życiu ma nauczanie moralne Kościoła.

Posiada tytuł magistra teologii zdobyty w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną na Katolickim Uniwersytecie Ameryki. Ukończył również studia prawnicze oraz ekonomiczne na Uniwersytecie Marquette, gdzie w 1983 roku został Rycerzem Kolumba.

Wraz z żoną Vanessą mają trzy córki. Mieszkają w Connecticut.